Phòng Xông Hơi Khô MD – A10

  • Phòng dùng cho : 1 đến 2 người  sẽ có kích thước   : 100cm x 100cm x 200cm ( Cao )
  • Phòng dùng cho : 3 đến 4 người sẽ có kích thước    : 150cm x 150cm x 200cm ( Cao )
  • Phòng dùng cho : 4 đến 6 người sẽ có kích thước    : 200cm x 200cm x 200cm ( Cao )
TƯ VẤN: 0914 648 405